Algemene voorwaarden October

Disclaimer

Dit is een nederlandse vertaling van de Duitse algemene voorwaarden en vormt in geen geval de bindende versie zoals alleen de Duitse versie dat doet.

Oktober is de nieuwe naam van Lendix

.

Welkom op de Duitse website october.eu en app.october.eu (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Website" of de "Site").

De Website wordt beheerd door October Deutschland GmbH

c/o Mazars, Theodor-Stern-Kai 1 | 60596 Frankfurt Am

Main E-mailadres

: [email protected] Geregistreerd kantoor:
Frankfurt am Main HRB 112412 B

Managing Director: Thorsten Seeger

(hierna aangeduid als "Oktober").


1. Toegang tot

de Website

1.1 Algemene bepalingen

Om

toegang te krijgen tot en gebruik te maken van alle functies van deze Website, moet u meerderjarig zijn of, indien u minderjarig bent, handelen met toestemming van uw wettelijke voogd, mag u geen "Amerikaans staatsburger" zijn zoals gedefinieerd door de U.S. Internal Revenue Service, en moet u een bankrekening hebben in de Eurozone, een geldig e-mailadres en een mobiel telefoonnummer

. Voor

toegang tot sommige onderdelen van de Site is het gebruik van persoonlijke gegevens vereist

 • de laatste 3 belastingaangiften
 • Aflossingsschema van uw bestaande schulden

Een analist neemt zo snel mogelijk contact met u op via e-mail en/of telefoon om uw project te onderzoeken en uw behoeften beter te begrijpen. De analist kan u, indien nodig, om aanvullende documenten vragen om zijn analyse voor te bereiden, die hij vervolgens formeel aan het Oktober Factory Loan Committee zal voorleggen.

De

duur van dit proces varieert en duurt gemiddeld 4 tot 5 werkdagen, afhankelijk van de aard van het verzoek en de snelheid van de informatie-uitwisseling.

Na validatie door het Oktober Factory Committee wordt het financieringsverzoek naar het Oktober IFP gestuurd, die zal bepalen of het in aanmerking komt voor financiering.

1

.2.3 KYC (Know Your Customer) Process - Verificatie van de identiteit van uw bedrijf en de identiteit van de functionaris(sen) die bevoegd is (zijn) om het bedrijf te verplichten

Omdat

Oktober onderworpen is aan de van toepassing zijnde regels voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, moeten we de volgende punten in acht nemen

 • het verspreiden van content die kwetsend, lasterlijk, ongeoorloofd, kwaadwillig, in strijd is met de privacy of beeldrechten, of aanzet tot geweld, rassenhaat of etnische haat;
 • voor politieke, propaganda- of zendingsdoeleinden;
 • om reclame-inhoud of -campagnes te publiceren;
 • om informatie of inhoud te verspreiden die schadelijk is voor minderjarigen;
 • het plegen van onrechtmatige handelingen, in het bijzonder het schenden van auteursrechten op software, handelsmerken, foto's, afbeeldingen, tekst, video's, enz;
 • om een lasterlijke of kwaadwillige gebruikersnaam te gebruiken die de privacy of het beeldrecht van anderen schendt of om aan te zetten tot geweld, rassen- of etnische haat.
2.

1 Diensten aangeboden op de website

Oktober biedt een leenplatform voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's).

Vereisten als u op de website wilt lenen

U bent een in Duitsland gevestigde en in het handelsregister ingeschreven onderneming en hebt ten minste twee boekjaren

op zak U

hebt een professionele lening nodig om een specifiek project snel en zonder tegenprestatie te financieren

De

teams

van Oktober

zullen uw aanvraag analyseren en u toegang geven tot een database van investeerders die bereid zijn uw project te financieren Hiertoe verbindt u zich ertoe Oktober te voorzien van correcte, nauwkeurige, volledige en volledige informatie over uw project en de situatie van uw onderneming, zodat Oktober uw aanvraag kan beoordelen en de informatie op de site kan publiceren

Wij raden u aan de voorwaarden van onze betalingsdienstaanbieder en/of e-money instelling od te lezen

 • U hebt geen toegang meer tot de gegevens van uw oktober-account;
 • U zult niet langer kunnen profiteren van de informatie en mogelijkheden op de website;
 • U zult geen toegang meer hebben tot de diensten die door de website worden aangeboden.
Om uw

oktober-rekening af te sluiten, moet u een e-mail sturen van uw e-mailadres naar [email protected]

waarin u aangeeft dat u uw oktober-rekening wilt afsluiten. Het resterende bedrag op de oktober-rekening kan alleen worden overgemaakt door middel van een overschrijving naar de bank- of postrekening waarvan u ons tijdens de registratie de gegevens hebt verstrekt. U ontvangt

vanaf oktober binnen een termijn van maximaal 30 dagen een bevestigingsmail waarin wordt bevestigd dat uw oktober-rekening is afgesloten. 8. Intellectuele

eigendom De

website

en alle onderdelen ervan (zoals handelsmerken, afbeeldingen, teksten, video's, enz.) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten

. De

ontwikkeling van deze website heeft aanzienlijke investeringen en het gezamenlijke werk van onze teams met zich meegebracht. Daarom verlenen wij u, tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, geen enkel ander recht dan het recht om de website voor zuiver persoonlijk gebruik te raadplegen. Elk

gebruik,

elke

reproductie of d