logo lendix

wird

logo october
Mehr erfahrenWeiter zu october.eu

Algemene voorwaarden October

Disclaimer

Dit is een nederlandse vertaling van de Duitse algemene voorwaarden en vormt in geen geval de bindende versie zoals alleen de Duitse versie dat doet.

Oktober is de nieuwe naam van Lendix

.welcome op de Duitse website october.eu en app.october.eu (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Website" of "Site").

de Website wordt beheerd door October Deutschland GmbH

c/o Mazars, Theodor-Stern-Kai 1 | 60596 Frankfurt am Main

e-mail adres:

Webseitede onderneming
:Frankfurt am Main HRB 112412

BGeschäftsführer: Thorsten Seeger und Pascal Ouvrard

(hierna aangeduid als "Oktober")


.1. toegang tot de Website1

.1 Algemene bepalingenOm

toegang te krijgen tot en gebruik te maken van alle functies van deze Website, moet u meerderjarig of minderjarig zijn met toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger, mag u geen "Amerikaans staatsburger" zijn zoals gedefinieerd door de Amerikaanse belastingdienst, en moet u een bankrekening hebben in de eurozone, een geldig e-mailadres en een mobiel telefoonnummer

.de toegang tot sommige delen van de

Site vereist het

gebruik van

 • de laatste 3 belastingaangiften
 • Aflossingsschema van uw bestaande schulden

Een analist neemt zo snel mogelijk contact met u op via e-mail en/of telefoon om uw project te bestuderen en uw behoeften beter te begrijpen. De analist kan u om aanvullende documenten vragen als dat nodig is om zijn analyse voor te bereiden, die hij vervolgens formeel zal voorleggen aan het Oktober Factory Credit Committee

.de duur van dit proces varieert en duurt gemiddeld 4 tot 5 werkdagen, afhankelijk van de aard van de aanvraag en de snelheid van de informatie-uitwisseling

.na validatie door het Oktober Factory Committee wordt de subsidieaanvraag naar Oktober IFP gestuurd, dat beslist of u in aanmerking komt voor de subsidie

.1.2.3 KYC (Know Your Customer) proces - verificatie van de identiteit van uw onderneming en de identiteit van de manager(s) die gerechtigd is (zijn) de onderneming te binden.1.2.3 KYC (Know Your Customer) proces - verificatie van de identiteit van uw onderneming en de identiteit van de manager(s) die gerechtigd is (zijn) de onderneming te binden

 • om inhoud te verspreiden die beledigend, lasterlijk, ongeoorloofd, kwaadwillig, inbreukmakend op de privacy of het recht op beeldvorming is, of aanzet tot geweld, rassenhaat of etnische haat
 • om politieke, propagandistische of missionaire doeleinden na te streven;
 • om reclame-inhoud of reclamecampagnes te publiceren;
 • om informatie of inhoud te verspreiden die schadelijk is voor minderjarigen;
 • het plegen van onrechtmatige handelingen, in het bijzonder het schenden van auteursrechten op software, handelsmerken, foto's, afbeeldingen, teksten, video's, enz;
 • om een lasterlijke of kwaadwillige gebruikersnaam te gebruiken die de privacy of het beeldrecht van anderen schendt, of om aan te zetten tot geweld, rassenhaat of etnische haat
2.

1 Diensten aangeboden op de websiteOoktober

biedt een kredietplatform voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's)

.als u wilt lenen op de websiteU

bent een bedrijf dat in Duitsland is gevestigd en geregistreerd in het handelsregister en hebt ten minste twee boekjaren achter de rug

.u hebt een professionele lening nodig om een specifiek project snel en zonder tegenprestatie te financieren

.de teams van oktober zullen uw aanvraag analyseren en u toegang geven tot een database van investeerders die bereid zijn uw project te financieren. daartoe verbindt u zich ertoe oktober te voorzien van correcte, nauwkeurige, volledige en volledige informatie over uw project en de situatie van uw bedrijf

, zodat oktober uw

aanvraag

kan

onderzoeken

en de

informatie

op

de

website

kan

publiceren

.

w

ij raden u aan

de algemene

voorwaarden

van

onze

betalingsdienstaanbieder

en/of

instelling voor elektronisch geld

te

lezen

of

 • U geen toegang meer heeft tot de gegevens van uw oktober-account;
 • U zult niet langer profiteren van de informatie en mogelijkheden op de website;
 • U zult geen toegang meer hebben tot de diensten die door de website worden aangeboden
Om

uw Oktoberrekening af te sluiten, moet u een e-mail sturen van uw e-mailadres naar [email protected] met vermelding van uw wens om uw Oktoberrekening af te sluiten. Het geld dat nog op de Oktoberrekening staat, kan alleen worden overgemaakt naar de bank- of postkantoorrekening waarvan u ons de gegevens hebt verstrekt toen u zich registreerde en

u

ontvangt vanaf oktober binnen maximaal 30 dagen een bevestigingsmail waarin wordt bevestigd dat uw Oktoberrekening is afgesloten.8

Intellectuele

eigendomDe

website en alle onderdelen ervan (zoals handelsmerken, afbeeldingen, tekst, video's, enz.) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

de

ontwikkeling van deze website heeft aanzienlijke investeringen en het gezamenlijke werk van onze teams met zich meegebracht. om deze

reden,

tenzij

uitdrukkelijk

anders

vermeld

,

verlenen wij u

geen

ander recht dan

het recht

om

de website

te

raadplegen

voor uw strikt

persoonlijk gebruik.

elk

gebruik

, elke

reproductie